Logo Club Atletisme Parets Inici Història Equip Tècnic Junta Escola Tecnificació Adults Instalacions Estadística Carreres Patrocinadors Blog Contactar

Escola

Presentació

L'Escola d'Atletisme Parets del Vallès, amb seu a les pistes d'atletisme situades al costat Pavelló Municipal d'esports, és un ens, sense ànim de lucre, el propòsit és assegurar les condicions que permetin una pràctica de l'atletisme, amb diferents nivells de compromís i horaris (nivells: de base, lúdic, iniciació i perfeccionament) a alumnes a partir dels 5-6 anys.

 

Característiques

Les característiques més rellevants de l'Escola d'Atletisme són.

 

1. Enfocament formatiu. Aquesta Escola d’Atletisme ofereix a l'alumnat una activitat on ocupar el seu temps lliure d'una forma constructiva, permetent adquirir una bona forma física. Alhora l'alumne s'educa en una escala de valors on tenen cabuda l'auto superació, l'esperit de sacrifici, la relació sana amb els altres, etc., sempre des de criteris pedagògics i evitant les deformacions del món competitiu adult. L'alumne, quan arriba a una certa edat i nivell, sol viatjar i conèixer altres llocs o companys la qual cosa és un atractiu per als joves. A part de les localitats del seu entorn.

2. Continuïtat. Una activitat iniciada a Primària admet continuació a Secundària i quan passen a ser alumnes de l'IES o de algun tipos de grau. Entrena un important grup d'alumn@ d'edats compreses entre 5-6 i els 14-15 anys. El petit que comença pot aprendre dels grans i sobretot en el camp de les actituds a integrar la pràctica esportiva com un aspecte més de la vida adulta i no com només una cosa pròpia d'una edat infantil.

3. Proximitat. L'Escola d'Atletisme està oberta als pobles del Vallès Oriental i altres comarcas. En l'actualitat també formen part del club alumnes d'altres poblacions que vénen atrets per la seva oferta esportiva. Les activitats d'entrenament setmanal es realitzen a les pistes d’atletisme del pavelló Municipal d'Esports de Parets del Vallès.

4. Individualització. Estem fent el possible per poder definir horaris, especialitats, perquè cada alumne rebi una formació atlètica d'acord amb les seves capacitats, el seu grau de motivació, competitivitat i la seva edat. Es un ampli i variat espectre que va des de la senzilla pràctica lúdic-recreativa en dos dies setmanals alterns (pròpia d'edats primerenques i d'iniciació) fins a l'entrenament esportiu diari de cert nivell (ja en joves i fins i tot amb aspiracions en Campionats de Catalunya i d'Espanya).

5. Fonts de finançament. Per sufragar les despeses l'escola té el finançament de l'Ajuntament, patrocinadors privats i quotes d'atletes, sense els quals aquesta escola no podria tirar endavant ni adquirir el material específic d'atletisme.

Objectius de l’escola

         1.      Àmbit motor

        A. Adequar i millorar el sistema cardio-respiratori als esforços físics.

          B. Millorar la velocitat de reacció i de desplaçament.  Augmentar l'amplitud de moviments de les articulacions (mobilitat articular) i l'elasticitat muscular. Augmentar la força muscular mitjançant mètodes naturals en edats primerenques i amb us de peses al gimnàs a partir dels 14 anys. Rendibilitzar les habilitats bàsiques: desplaçaments, salts, girs i llançaments, mitjançant l'adquisició de fonaments tècnics d'atletisme.

                 C. Desenvolupar la coordinació dinàmica general.

        

         2.     Àmbit afectiu

          A. Adquirir i perfeccionar hàbits d'higiene esportiva: lavabo, assistència amb l'abillament esportiu, ús de calçat adequat, etc.

           B. Practicar les normes de seguretat més elementals en la realització d'activitats esportives. Participar, respectant les regles, en situacions competitives d’atletisme. Establir relacions de companyerisme i amistat a través de la pràctica esportiva. Acostumar-se a competir amb naturalitat i anteposar el joc net al triomf. Reconèixer l'existència de diferents nivells de destresa mostrant actituds de cooperació i respecte.

           C. Mostrar actituds d'auto superació i exigència personal.

         3.    Àmbit cognitiu

          A. Relacionar la millora aconseguida en la condició física amb la millora en la realització d'activitats atlètiques i de la vida quotidiana.

          B. Conèixer els recursos existents al barri i a la ciutat per a la pràctica de l'atletisme així com altres instal·lacions: platja, parcs, camp, muntanya etc.

                C. Adquirir coneixements de cultura general sobre atletes           espanyols e internacionals.

 


Inici

Estadística

Patrocinadors

Més

Menú

Blog Carreras Història Instalacions Equip Tècnic Junta Escola Tecnificación Adults Contactar